Behov for tyngre kompetanse også på lavere og midlere offisersnivå i Forsvarets struktur

Behov for tyngre kompetanse også på lavere og midlere offisersnivå i Forsvarets struktur

KOL mener at Forsvaret må være tydelige på hvilken kompetanse som trengs hos de ansatte for å kunne utøve militære oppgaver på en kompetent og forsvarlig måte. I denne sammenhengen er utviklingen av Forsvarets utdanningsordning helt sentral.

Om krigsskolene ikke utdanner offiserer med riktig kompetanse, så kan Forsvaret få alvorlige problemer i fremtiden.

KOL mener at Forsvaret snarest må identifisere stillinger på lavere og midlere nivå der det stilles krav til offisersutdanning på masternivå.

Dersom ikke linjestrukturen selv etterspør og synliggjør behovet for slik kompetanse, så vil det heller ikke utvikles en krigsskoleordning som produserer denne kompetansen. For KOL er det høyst underlig om ikke det er behov for solid offiserskompetanse på alle nivå.

  • Hvorfor etterlyser ikke Forsvaret høyere kompetanse på alle nivå som er ”hands on” med utøvelse av militærmakt.
  • KOL mener at solide kompetansekrav ikke kun er forbeholdt høyere ledelsesnivåer?
  • Ingen moderne sivile bedrifter våger å unnta sine yngste tilsatte fra fagområdenes kompetansekrav.