Er du forsikret ? KOL tilbyr meget gode forsikringer gjennom Gjensidige

Er du forsikret ? KOL tilbyr meget gode forsikringer gjennom Gjensidige

KOL registrerer fra tid til annen at enkelte av medlemmene ikke har tegnet KOL frivillige livsforsikring eller uføreforsikring hos Gjensidige. Ved dødsfall eller sykdom har dette medført et betydelig tap i utbetaling til etterlatte. Avtalene gjelder også for ektefelle/samboer.

KOL vil fremheve at det er særlig viktig for alle som er forsørgere å tegne livsforsikring. En slik forsikring vil sikre etterlatte en engangsutbetaling på pt inntil 3,6 millioner kroner fra Gjensidige. Utbetalingen kommer i tillegg til de 10 G + 4 G for hvert barn under 25 år som gis fra Statens Pensjonskasse. Pr 1.mai 2017 er folketrygdens grunnbeløp kr 93.674.

Ved dødsfall vil en etterlatt uten barn under 24 år samlet få en utbetaling pr inntil ca kr 4.500.000 som for eksempel kan brukes til å nedbetale gjeld.

Medlemmet kan også forsikre inntekten sin mot at man i en periode av karrieren kan miste arbeidsevnen eller bli ufør. Her vil man som medlem av KOL få tilpasset rådgivning.

Like så viktig som å forsikre bolig, innbo og løsøre er det å forsikre seg selv og sørge for at eventuelt etterlatte har et meget godt økonomisk grunnlag til å fortsette livet selv om ektefelle/partner/samboer skulle falle fra.

rsz_gjensidige_logo

 

KOL anmoder deg derfor om å sjekke forsikringene dine. Vi har et meget godt forsikringstilbud gjennom Gjensidige se våre sider her. Du kan også ta direkte kontakt med vår kontaktperson i Gjensidige, Kristian Kjeldstadli. Han kan nås på tlfnr +47 469 38 241 eller e-post kristian.kjeldstadli@gjensidige.no

 

 

KOL vil særlig fremheve at alle våre forsikringer gjennom Gjensidige også gjelder i utlandet.

 

Hilsen

KOL logo_blå_RGB

Tor Erik Drangsholt
Generalsekretær