Generalforsamling 15. september 2017

Generalforsamling 15. september 2017

KOL gjennomførte generalforsamling den 15. september 2017. Kim A. Sabel ble gjenvalgt som leder, og nytt hovedstyre ble valgt.

Kim A. Sabel benyttet anledningen til å takke de som trådte ut av styret for et godt samarbeid og konstruktiv dialog. Samtidig gratulerte han nye styrerepresentanter med vervet og ser frem til et fruktbart samarbeid.

 

 

 

 

Like etter generalforsamlingen ble det gitt informasjon og undervisning i regi av Leder KOL og KOLs sekretariat.

Det ble gjennomført undervisning i Hovedtariffavtalen i Staten (HTA) samt status i pågående saker ved Svein-Håkon Forvik. Kim A. Sabel informerte om utdanningsreformen – offisersprofesjonen.