Nyheter

Tariffnytt februar 2018

Tariffnytt februar 2018

Resultatet av mellomoppgjøret 2017 og utgangspunktet for kommende hovedoppgjør 2018 – feilinformering fra ulike aktører?Les mer

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon er i gang

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon er i gang

Den første desember 2017 ble det inngått en prosessavtale mellom Arbeids- og sosialdepartementet og hovedsammenslutningene med sikte på å få en omforent pensjonsløsning for offentlig ansatte. En avtale om pensjon skal omfatte innholdet i en ny alderspensjonsordning, ny AFP-ordning og overgangsregler. Det er en målsetning at arbeidet skal være sluttført senest 1. mars 2018. KOL deltar i dette arbeidet sammen med de øvrige organisasjonene i Akademikerne.Les mer

Ny særavtale intops

Ny særavtale intops

Partene kom til enighet rett før jul om ny Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner med virkning fra 1. januar 2018.Les mer

Akademikerne – 20 år!

Akademikerne – 20 år!

Onsdag 26. oktober 2017 feiret Akademikerne 20 år. KOL gratulerer Akademikerne med 20 års jubileet. Leder i Akademikerne, Kari Sollien,Les mer