Nyheter

Skoletillegget – oppdatering

Skoletillegget – oppdatering

FST har som kjent sagt opp «Avtale om særskilt tillegg for arbeidstiden/undervisningstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler» til bortfallLes mer

Ny “NATO-avtale”

Ny “NATO-avtale”

Etter seks forhandlingsmøter kom partene til enighet om ny "Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet." 19.april 2016. Avtalen gjøres gjeldende for perioden 1.januar 2016 til 31. desember 2017.Les mer

Studietur – Zagreb

Studietur – Zagreb

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) arrangerte i tiden 6. – 9. April 2016 en studietur for kadetter til Zagreb i KroatiaLes mer