Nyheter

Tariffnytt

Tariffnytt

Forsvarssjefen har signalisert at etaten må spare penger og forsøker å øke operativ evne og ståtid blant annet med en vesentlig endring av forsvarets insentivordninger – er dette smart?Les mer

Topplederseminar i Akademikerne 2017

Topplederseminar i Akademikerne 2017

Leder Akademikerne, Kari Sollien åpnet Akademikernes topplederseminar, der “Samfunnsutfordringer og Akademikernes rolle i å løse dem” er et av hovedtemaene.Les mer