Nyheter

Tariffnytt

Tariffnytt

Forsvarssjefen har signalisert at etaten må spare penger og forsøker å øke operativ evne og ståtid blant annet med en vesentlig endring av forsvarets insentivordninger – er dette smart?Les mer