Nyheter

Lønnsoppgjøret i Staten – kommentarer

Lønnsoppgjøret i Staten – kommentarer

Med bakgrunn i andre organisasjoners ytringer om lønnsoppgjøret i staten 2016 hva gjelder den avtalen Akademikerne og staten har inngått og henvendelser fra enkeltpersoner finner KOL grunn til å gi noen kommentarer til dette.Les mer

Godt oppgjør for KOL!

Godt oppgjør for KOL!

KOL er svært fornøyd med årets oppgjør i staten, som representerer en seier for vår lønnspolitikk. Etter at Akademikerne aksepterteLes mer

Må unngå kompetanseflukt

Må unngå kompetanseflukt

Dagens Næringsliv 11. mai side 31 Forsvaret må utvikles og forbedres på en rekke områder. Det krever evne til langsiktig tenkning, slikLes mer

Skoletillegget – oppdatering

Skoletillegget – oppdatering

FST har som kjent sagt opp «Avtale om særskilt tillegg for arbeidstiden/undervisningstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler» til bortfallLes mer

Ny “NATO-avtale”

Ny “NATO-avtale”

Etter seks forhandlingsmøter kom partene til enighet om ny "Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet." 19.april 2016. Avtalen gjøres gjeldende for perioden 1.januar 2016 til 31. desember 2017.Les mer