KOL er tilstede i Litteraturhuset under fremleggelse av statusrapport for Landmaktutredningen

KOL er tilstede i Litteraturhuset under fremleggelse av statusrapport for Landmaktutredningen

Full sal. Forsvarssjefen innleder før brigader Brandvik gjennomfører resten av orienteringen.

KOL stilte spørsmål til Forsvarssjefen og Brandvik omkring følgende:
1) Innenfor hvilke temaer antar dere at de faglige debattene omkring landmaktskonseptet vil “intensiveres” nå som statusoppdateringen er offentlig? (KOL antar at eksempelvis satsningen på langtrekkende presisjonsvåpen er omstridt både fagmilitært og sikkerhetspolitisk).

2) I hvilken grad vil en ny landmaktsinnretning påvirke FLO og FMA.

Forsvarssjefen og Brandvik gav gode utfyllende svar og supplerte med at også forslaget omkring en ny vernepliktsordning trolig vil bli diskutert inngående.

Hele seansen i Litteraturhuset er streamet, og kan lastes ned på nett.

image1-2 image2 image3-1 image4