Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Her kan du finne hoved- og avdelingstillitsvalgte

Hæren

HTV Hæren – Send mail på fisbasis til KOL HTV HÆREN (postboks)

 

Sjøforsvaret

HTV Sjøforsvaret – Anders Magne Fanavoll

 

Luftforsvaret

HTV Luftforsvaret – Jon Wicklund (vara: Benjamin Tronsplass)

ATV 131 Luftving – Simen Tellefsen

ATV 132 Luftving – Britt-Konny Hansen

ATV 133 Luftving – Eric Rasmussen

ATV 135 Luftving – Egil August Devold

ATV 138 Luftving – Thomas Lyshaug

ATV 139 Luftving – Peter Rokne Altenau

 

Andre driftsenheter

HTV FS – Ta kontakt med KOL Sekretariat

HTV FST – Eivind Sørdal

HTV FOH – Christian Berg-Jensen, vara Frank Danjord

HTV HV – Thomas Klausen

HTV FLO – Heidi Kraft Johnsen(pt i utlandet), Petter H. Nesse fungerer

HTV CYFOR – Arnfinn Ruset

HTV FSAN – Simen F. Toverud

HTV FHS – Øistein Bauer

HTV FPVS – Eivind Troøyen

 

HTV FFT – Ole Guttorm Angell

HTV LOS – Bjørn Mobech-Hanssen

 

Kadettkontakt SKSK – Kontakt KOL Sekretariat

Kadettkontakt FIH – Kontakt KOL Sekretariat

Kadettkontakt LKSK – Kontakt KOL Sekretariat

Kadettkontakt KS Linderud – Peter Banfi

 

HTV FD – Dag Kristiansen/Tor V. Indreeide

HTV FFI – Henning Søgaard

HTV FB – Pål Amund Grothe

HTV FMA – Odd Sverre Oma