Studietur til Wien 5-8 april 2017

KOL arrangerte i tiden 5. til 8. april studietur for kadetter til Wien. På programmet var besøk ved Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Den norske faste delegasjonen til OSSE. Tema var OSSEs oppgaver og orienteringer om situasjonen i Ukraina. Det var også besøk ved Vienna International Congressenter med omvisning og orientering om atomsikkerhet mv av representant fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Det var 22 deltagere på en meget innholdsrik og vellykket tur.