10 år med russisk forsvarsmodernisering

10 år med russisk forsvarsmodernisering

KOL var i dag tilstede under FFIs temaforedrag og debatt i Oslo militære samfund, der dagens overskrift var «10 år med russisk forsvarsmodernisering». Nær 100 deltagere fylte store sal når innleggshavere fra FFI, NUPI og «The independent Barents Observer» orienterte omkring temaet. Seansen ble som vanlig avsluttet med paneldebatt.

Una Hakvåg, Seniorforsker fra FFI
Tor Bukkvoll, Sjefsforsker fra FFI
Julie Wilhelmsen, Seniorforsker fra NUPI
Thomas Nilsen, redaktør, The Independant Barents Observer

Les FFIs rapport om temaet her
Leder KOL, Kim Sabel, stilte spørsmål til panelet som dreide seg omkring følgende:

1) Om Russland er i ferd med å modernisere seg inn i en styrkestruktur som de ikke har ressurser til å understøtte over tid. Dette i relasjon til både tilgjengelig personell, reservedeler, økonomi osv. Har de utholdenhet eller er det et «luftslott”?

2) På hvilken måte blir vestens kommunikasjon omkring Russland, i vestlig TV og medier, benyttet retorisk av russiske myndigheter mot/overfor russisk befolkning. Om eksempelvis vestens sanksjoner mot Russland innenfor idrett, antidoping, utestengelse fra OL osv, bidrar til å påvirke russisk befolknings syn på vesten. Kommuniseres dette som nok en del av vestens «komplott» mot Russland, som “beviser” at vesten er i mot dem, eller klarer befolkningen å skille idrett fra utenrikspolitikk….?

3) Om Russlands trusselbilde og russisk styrkeoppbygging er rettet like mye mot øst som mot vest?