Akademikerne bryter forhandlingene med staten

Akademikerne bryter forhandlingene med staten

Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud vil i realiteten gi våre medlemmer reallønnsnedgang. Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren, sier forhandlingsleder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

Lønnsoppgjøret i staten startet mandag og Akademikerne gikk inn i oppgjøret med krav om en klar reallønnsvekst, det vil si at rammen for oppgjøret er større enn prisveksten i år.

– Lønnsgapet mellom privat sektor og staten er stort og økte i fjor. Konsekvensen er at staten mister kompetanse den trenger for å løse samfunnskritiske oppgaver, sier Nordli.

Svein-Håkon Forvik, forhandlingssjef KOL

KOLs forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik har ved innledningen til forhandlingene påpekt at KOL har mange medlemmer som har hatt en høy belastning under pandemien. KOL har tidligere krevd at dette oppgjøret minimum må munne ut i et resultat som ikke gir en reallønnsnedgang.

Vi har krevd at alle tilgjengelige midler avsettes til lokale forhandlinger. Det viktigste for KOL i en fremtidig avtale, er at denne fortsatt gir grunnlag for en reell lokal lønnsdannelse og at forhandlingene for våre medlemmer skjer med bakgrunn i vår egen lønnsmasse. Lokale forhandlinger i Forsvaret vil antakelig gjennomføres september/oktober 2021, forutsatt en løsning i meklingen i løpet av mai.

Nordli mener Akademikerne følger frontfagsmodellen med sitt krav om reallønnsvekst. Hun viser til at frontfaget er en norm som partene forholder seg til over tid og ikke som et tak for hvert enkelt oppgjør.

– Lønnsoppgjørene skal løse utfordringene i den enkelte sektor. Statens utfordring er å rekruttere og ikke minst holde på viktig kompetanse sier hun.

Akademikerne krever også at staten håndterer lønnsmassen til statsansatte som ikke er fagorganisert, på en måte som likebehandler tariffavtalene i staten.

Fristen for å komme til enighet i meklingen er ved midnatt 26. mai.