Akademikerne bryter

Akademikerne bryter

Brudd i staten: - Skuffet over liten forhandlingsvilje

Staten har gått inn i forhandlingene med mål om at statlige virksomheter skal ha handlingsrom og tillit slik at de kan lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Vi deler disse målene, og det er overraskende og skuffende at staten nekter å åpne reelle forhandlinger om forbedringer i avtalen, sier Kvam.

Se hele artikkelen på denne siden.