Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon

Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon

Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon. Resultatet ble 14. juni lagt frem for Akademikernes styre etter vedtak i organisasjonens tre forhandlingsutvalg. KOL ga sin stemme i Akademikerne Stat. Se Akademikernes sider for mer informasjon.