Akademikernes topplederkonferanse 2019

Akademikernes topplederkonferanse 2019

KOLs leder, Per Lausund og generalsekretær, Tor Erik Drangsholt har i tiden 24.-25. januar deltatt på Akademikernes årlige topplederkonferanse på Soria Moria. Topplederkonferansen er en viktig arena for å bli  kjent med og utveksle erfaringer med de andre organisasjonene i Akademikerne.

På agendaen har det vært meget interessante foredrag og diskusjoner om temaer som lederskap- og ledelse, klimautfordinger, kompetanseutfordringer i dagens samfunn, digitalisering og innovasjon i offentlig sektor og norsk politikk samt om Akademikernes mål og fremtidige veivalg.