Åpning av mellomoppgjøret i staten 2017

Åpning av mellomoppgjøret i staten 2017

KOL var tilstede ved åpningen av mellomoppgjøret i staten i dag.

IMG_2796Statens personaldirektør Gisle Norheim innledet oppgjøret hvorpå lederne for hovedsammenslutningene holdt sine åpningstaler. KOL ser med særskilt interesse på dette oppgjøret hvor vi står inne i et skifte av statens lønnssystem. Protokolltilførsel nr 2 fra oppgjøret i 2016, et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem, angir retningen for fremtidige oppgjør med fokus på lokal lønnsdannelse. Oppgjøret i 2016 medførte en reallønnsnedgang for den enkelte. KOL mener det nå er rom for en økning i kjøpekraften.
Oppgjøret skal være ferdig innen 1. mai.

Moderniseringen av tariffavtalen må fullføres i år. Det er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat. Se Akademikernes hovedkrav i denne artikkelen.

 

Svein-Håkon Forvik
Forhandlingssjef
KOL