Forfatterarkiv: kol@kol.no

Spørreundersøkelse om lønn og insentiver

Spørreundersøkelse om lønn og insentiver

Forsvarets forskningsinstitutt gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse om lønn og insentiver i forsvarssektoren. Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarsdepartementet, etatene i sektoren, og de største arbeidstakerorganisasjonene.Les mer