Forfatterarkiv: Lars-Jonas Westerfjell

Kort kommentar til FMR

Kort kommentar til FMR

KOL var tilstede under Forsvarssjefens fremleggelse av FMR. Vi er godt fornøyde med det produktet som FSJ har levert, ogLes mer