Forfatterarkiv: Lars-Jonas Westerfjell

Tvisteløsning av NATO-stab avtalen – ny avtale

Tvisteløsning av NATO-stab avtalen – ny avtale

KOL og akademikerne i Forsvaret som er part i Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet, fikk ikke medhold for sine krav etter tvisteløsning i en særskilt nemd.Les mer

Akademikerne bryter forhandlingene med staten

Akademikerne bryter forhandlingene med staten

Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud vil i realiteten gi våre medlemmer reallønnsnedgang. Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren, sier forhandlingsleder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.Les mer

Akademikerne krever reallønnsvekst i staten

Akademikerne krever reallønnsvekst i staten

- Pandemien har vist hvor viktig det er at staten har omstillingsevne og leverer gode, effektive tjenester. Det kan vi ikke ta for gitt. Vi må sørge for at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor ikke blir for stort, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.Les mer

Tariffnytt 23.januar

Tariffnytt 23.januar

Særskilt nemnd som følge av brudd i NATO-stab forhandlingene, lønnsoppdatering og informasjon om AK+ KOL-appLes mer

Tariffnytt 4.januar 2021

Tariffnytt 4.januar 2021

Lokale forhandlinger – ledende. Etter forhandling om Hovedtariffavtalen i staten (HTA) pkt. 2.5.2 – lokale forhandlinger, oppnådde KOL enighet medLes mer

Lønnsoppgjøret 2020: Forsvarsstaben er enig med KOL

Lønnsoppgjøret 2020: Forsvarsstaben er enig med KOL

Etter forhandlingene om Hovedtariffavtalen i staten (HTA) pkt 2.5.1 – lokale forhandlinger, oppnådde Akademikerne i Forsvaret herunder KOL, enighet 20. november 2020. Alle gis et generelt tillegg på 0,552 %, med unntak av gruppe 1 som ikke er sluttført.Les mer

Ny dato for generalforsamling

KOLs hovedstyre besluttet flytting/utsettelse av generalforsamlingen som følge av Generalsekretær Tor Erik Drangsholts sykdom og bortgang, og ny dato erLes mer