Avtale om utvidet frist og videre arbeid med alderspensjon til personer med særaldersgrense

Avtale om utvidet frist og videre arbeid med alderspensjon til personer med særaldersgrense

Partene konstaterer at det ikke var mulig å oppnå enighet innen fristens utløp 31. oktober 2019. Det er enighet om å fortsette forhandlingene med ny frist 1. februar 2020. Se avtalen i sin helhet her.

 

Illustrasjonsfoto: Forsvaret