Brudd i lokale forhandlinger i Forsvaret

Brudd i lokale forhandlinger i Forsvaret

Det er i dag 26. september 2018 fastslått brudd mellom de sentrale partene i Forsvaret i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene på “Akademikeravtalen”. Det skal inntil videre derfor ikke opptas “lokale/lokale” forhandlinger på den enkelte DIF.

Partene sentralt i Forsvaret blir ikke enige om antall akademikere som skal danne grunnlaget for lønnspotten.

Selv om eventuell delegering til DIF og dato for dette ikke kan fastslås nå, bes du som tidligere om å forberede ditt individuelle lønnskrav. Kravskjema sendes til din HTV, se nærmere informasjon på tidligere artikkel her.

NB! Selv om vi nå ikke kan si noe om når et endelig forhandlingsresultat er klart, vil lønnsendringene uansett få tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2018. KOL gjør også oppmerksom på at dette gjelder forhandlingene i Forsvaret og ikke hele forsvarssektoren. Forhandlingene på de som er på ledendelønnsavtalen har oppstart 25.oktober mellom de sentrale partene og FST, egen epost til de som berøres av denne vil bli sendt ut.