Coronavirus SARS CoV-2: Hva er det og hvorfor bør du være forsiktig?

Coronavirus SARS CoV-2: Hva er det og hvorfor bør du være forsiktig?

Verden er nå midt i en uavklart smittesituasjon etter at et utbrudd av et nytt virus i Wuhan-området i Kina ble oppdaget på slutten av 2019. Smittestoffet ble raskt karakterisert som et coronavirus i slekt med SARS og MERS, og fikk navnet SARS CoV-2, mens sykdommen fikk navnet covid-19. Som mange andre virus har det antagelig levd fredelig sammen med flaggermus i et 10-talls millioner år (flaggermus har hatt god tid til å «venne» seg til mange virus som de, men ikke vi, lever godt med).

Så langt er alt vel.

Viruset spredte seg raskt i regionen, og etter hvert til store deler av Kina. Dette er typisk for nye virus (nye for oss mennesker) som kommer inn i tette befolkninger, ikke minst når de som dette viruset bruker tid på å gi kliniske symptomer utover lett forkjølelse. De som blir smittet skiller imidlertid ut dette viruset FØR de får tydelig sykdom, noe som har fremmet videre smittespredning. Dette gjorde også at viruset fikk en god start utenfor Kina fordi smitteverntiltak typisk ble satt i verk når symptomene ble synlige, altså en til to uker etter smitte. Tilsynelatende friske kan dermed viderebringe smitte. Dette er et godt grunnlag for et vellykket smittestoff som har potensiale til å bli en alvorlig pandemi (verdensomspennende, smittende sykdom).

DTG 101000 mar 20:

114.452 personer bekreftet smittet (personlig håper jeg det reelle tallet er tre til fire ganger så høyt eller mer, og at det er mange personer med mild sykdom, fordi dette vil bety at den reelle dødeligheten er vesentlig lavere enn man får inntrykk av)

64.172 er friskmeldt (og da håper jeg dette tallet også er mye høyere reelt). Dette betyr at mange fortsatt er syke, og:

4.026 personer er meldt døde. Så langt. Og det øker.

Det er ikke kjent smitte i Antarktis. I resten av verden er CoVID-19 et alvorlig og økende problem.

Disse tallene representerer kunnskap basert på hendelser for en til to uker siden. Forholder vi oss til dem er vi på etterskudd og lukker buret etter at tigeren har rømt. Vi må forsøke å sette i verk tiltak som kan stanse den til dels eksplosive spredningen vi nå ser utenfor Kina.

Kina gikk til drastiske skritt som til dels ble sterkt kritisert av oss i Vesten, men klarte antageligvis å begrense spredningen videre i sin befolkning. Mange har sikkert sett Urix som viste gjensveising av inngangsdører, sleping av protesterende pasienter og arrestasjoner over en lav sko. Dette kan ikke, og vil ikke, vi gjøre.

I Norge er enkeltmennesket ansvarliggjort på en helt annen måte, og vi har en frihet mange kan misunne oss. Spørsmålet er om vi har retten til å smitte andre med en potensielt svært farlig sykdom, eller om vi som individer er villige til selv å iverksette OG akseptere tiltak for å redusere hastigheten i sykdomsutviklingen. Dette er viktig for å vinne tid til å bekjempe sykdommen, og også for å redusere antall samtidig syke slik at helsevesenet både har kapasitet til å behandle og kan etterforsyne medisiner og utstyr.

Grunnlaget for godt smittevern har vi fått servert mange ganger, og oblt Wiik i Hæren har endog tatt en mastergrad rundt emnet: Personlig hygiene. Vask hender ordentlig (såpestykker er bare farlige når de ikke brukes eller når du sklir på den, flytende såpe virker like godt) og ofte, ikke nys ut i rommet (every gentleperson carries a handkerchief, preferably more than one and tissue paper), ikke oppsøk folketrengsel og ikke utsett venner og kolleger for smitte. Og tror du du er smittet så husk at det kan være riktig, og kontakt legen din (per telefon eller epost!): da får han et grunnlag for å vurdere helsetilstanden hos deg og sine andre pasienter, og kan gi deg råd.

Flyplasser får et eget avsnitt: de er trengsel fra første stund, særlig er sikkerhetskøen et smitteeldorado med folk fra (nesten) alle land, aldre og sykdomsgrad. Du vet aldri hva de som er rundt deg har med seg, og infeksjonssykdommer er mer effektive enn våpen. Og du vet ikke hva som skjedde før en til to uker etterpå. Godt smittevern er å unngå flyplasser.

Derfor prøver vi å gi nødvendig strenge råd mht adferd reisemessig, og ikke minst gi restriksjoner etter at du kommer tilbake: du skal ikke smitte kolleger!

For oss i Forsvarssektoren og våre kolleger i Politiet er dette særlig viktig sett opp mot samfunnsoppdraget: vi skal være i stand til å verne og bevare Norges frihet og selvstendighet, derfor må vi være litt ekstra strenge og oppmerksomme. Vær en av de positive pådriverne! Unngå alt unntatt strengt nødvendig reisevirksomhet (flyplassene!), unngå store arrangementer med ukjent smittestatus, unngå akkurat den feriereisen eller tjenestereisen til, eller i nærheten av, et område med høyt smittepress eller hvor det kommer andre fra slike områder. Respekter et påbud om hjemmekarantene!

Et land som er utsatt for en epidemi blir et svekket land både økonomisk og sikkerhetsmessig, og kan oppleve å tape ting til andre. I en alvorlig pandemi gjelder alltid den sterkestes rett.

Take care, husk å beskytte deg selv og dine omgivelser, og igjen: vi ser på en situasjon med et blikk som er en til to uker forsinket. Cross fingers!

 

 

Per Leines Lausund
Oberst(p), tidligere veterinærinspektør for Forsvaret
2.nestleder KOL

 

Foto: Forsvaret