Derfor skal du velge KOL

Har du krigsskole eller høyere sivil utdanning? Da er KOL rett organisasjon for deg.

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening er en partipolitisk nøytral tjenestemannsorganisasjon tilsluttet Akademikerne. Vi er den eneste organisasjonen som organiserer både militære og sivile arbeidstakere. Vi representerer i dag over 2200 akademikere i sektoren.

KOL ivaretar dine interesser både i sentrale forsvarspolitiske spørsmål og i den sentrale og lokale utviklingen av dine lønns- og arbeidsvilkår.

Dette er KOL:

 • Vi er partipolitisk uavhengige og nøytrale
 • Medlemsmassen vår er homogen, som gjør det enklere å prioritere mellom ulike interesser
 • Vi er ikke et tungrodd byråkrati, og det er kort vei mellom hvert enkelt medlem og sekretariatet
 • Vi skal være en aktiv bidragsyter innen utviklingen av Forsvaret på alle områder
 • KOL er opptatt av holdninger, etikk, ledelse og mangfold

Hvem kan bli medlem?

Er du offiser, kadett eller langstidsutdannet sivil i Forsvarssektoren? Da er KOL organisasjonen for deg.

I over 100 år har vi ivaretatt kadetters lønns- og arbeidsvilkår, samt bidratt sterkt til ivaretakelse av krigsskolenes utdanning og status.

Meld deg inn i KOL i dag!

Dette tilbyr vi:

 • Alltid rask og pålitelig medlemsassistanse – prøv oss!
 • En organisasjon som tør tenke nytt
 • Offisersutdannede og de med høyere utdanning er alltid første prioritet
 • Profesjonell og rask saksbehandling
 • 1 time gratis juridisk rådgivning hos vår advokat
 • Svært gode medlemsfordeler

Vil du bli medlem i KOL – Krigsskoleutdannede offiserers landsforening?

Fyll ut dette skjemaet og returner det til oss på kol@kol.no i dag.

Har du spørsmål?

Kontakt oss i KOL her.