Enighet i lokale forhandlinger i Forsvaret

Enighet i lokale forhandlinger i Forsvaret

I det sentrale oppgjøret mellom Akademikerne og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), ble det i vår enighet om at det skal gis en lønnsvekst på totalt 3,8% i staten. Når det justeres for kostnadene ved glidning og overheng, er potten 2,46% av årslønnsmassen ved de lokale forhandlingsstedene. Partene i Forsvaret ble 30. august enige om første del av forhandlingene.

Forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik er fornøyd med at KOL og øvrige akademikere i Forsvaret, har fått gjennomslag for at partene ved DIF skal prioritere ansatte med høyere akademisk utdanning som er avlønnet under «sikringslønnen» jf. HTA §3. I tillegg har KOL fått FST med på at personell som har økt sin formalkompetanse relatert til Forsvarets behov, også bør prioriteres. Etter vårt krav i fjorårets oppgjør, er vi fortsatt enige om at lønnspotten ikke skal brukes til å betale for ansatte som har fått vesentlige endringer i arbeidsoppgavene, eller der det må nyttes midler for å beholde enkelte ansatte.

KOL og de øvrige akademikerne i Forsvaret, samt Unio og Forsvarsstaben er enige om at alle gis et generelt tillegg på 1,65% av lønnen. Dette sikrer alle en lønnsutvikling. Resterende midler som representerer ca. halvparten av tilgjengelig pott, delegeres til DIF. Dette gir partene i DIF et utgangspunkt for å ta tak i sine lokale lønnsutfordringer.

Lønn for uteksaminerte kadetter i første stilling
KOL erfarer at avlønning av uteksaminerte kadetter virker noe tilfeldig, når sammenlignbare stillinger er vesentlig ulikt avlønnet. FST har lovet å se på dette i samarbeid med oss i en revitalisert lønnspolitikken for hele etaten. Denne skal være ferdigstilt innen utgangen av året. Dersom du mener du har krav på høyere avlønning i denne sammenheng, vil KOL inntil videre vise til HTA 2.5.5 nr. 3, hvor du innen 12. mnd har krav på en dialog om din lønnsfastsettelse. Dette punktet er i seg selv en hjemmel for en eventuell lønnsendring.

Lokale forhandlinger ved DIF – hva gjør du?

FST v/FPVS vil i nær fremtid sende ut retningslinjer til DIF. Forhandlingene om individuelle krav vil starte opp så snart dette er praktisk mulig. Forhandlingene ved DIF skal være sluttført innen 23. november 2022.

HTV/kontaktperson:

Forsvarsstaben: Magne Hovland, mh@kol.no

FPVS: Thor Strand, thstrand@mil.no

Stillinger i utlandet (PE): Thor Strand, thstrand@mil.no

Hæren: Bjørnar Riley, bfs.riley@gmail.com, KOL HTV Hæren (Postboks) på fis/b

Sjøforsvaret: Grete Varpe Nørgaard Frømyr, primært fis/b eller grete.grete@gmail.com

Luftforsvaret: Anette Malmo, anette.malmo@gmail.com

Heimevernet: Per Gunnar Grosberghaugen, pgrosberghau@mil.no

FOH: Espen Nicolaisen, espen_nicolaisen@hotmail.com

Etterretningstjenesten: HTV-Etj

FLO: KOL kol@kol.no

Cyberforsvaret: Terje Finnanger, tfinnanger@hotmail.com

Forsvarets sanitet: Jens Grosvold Julsrud, jjulsrud@mil.no

Forsvarets høyskole: Bård Ravn, bravn@mil.no

Forsvarets fellestjenester: Ole Guttorm Angell, olegutta@gmail.com

Forsvarets spesialstyrker: HTV-FS

Gruppe1 (inn- og utland): KOL, kol@kol.no

Personell på lønnsplan 05.128 (internasjonale operasjoner) skal ivaretas av egen DIF.

Forhandlinger for Gruppe I (oberst/kommandør og høyere og andre på ledendelønnsavtalen), ivaretas sentralt. Dette innebærer at krav her sendes tjenestevei til FST-J1 og kol@kol.no. Kravsfrist er p.t. ikke satt.

Lykke til i det kommende oppgjøret!

Kravskjema ligger vedlagt i link her.