Enighet om lønnsoppgjøret i statlig sektor

Enighet om lønnsoppgjøret i statlig sektor
KOLs forhandlingssjef, Svein-Håkon Forvik

Seks timer på «overtid» kom Akademikerne og staten i natt til enighet om årets lønnsoppgjør etter hjelp fra Riksmekleren. Partene har landet på samme ramme som konkurranseutsatt industri, også kalt frontfaget. Deler av dette er allerede gitt i form av ettervirkninger av fjorårets lønnsoppgjør og annen lønnsutvikling. Oppgjøret i år innebærer at 0,45 prosent av Akademikernes lønnsmasse skal fordeles gjennom lokale, kollektive forhandlinger i Forsvaret, se mer om oppgjøret hos Akademikerne her.

KOL registrerer at den økonomiske rammen i dette oppgjøret er knapp og at denne kommer som en følge av statens tilnærming til resultatet i frontfaget, sier forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik som deltok i meklingen for KOL. Partene har også blitt enige om enkelte tekstlige forbedringer i avtalen. KOL imøteser en effektiv prosess ved den videre lokale forhandlingen i Forsvaret.
Parallelt med den lokale forhandlingen har vi fortsatt et presserende arbeid med beregningene av pensjonsgrunnlaget sett opp mot Forsvarets særavtaler og variable tillegg for arbeid. Forhandlingene på ATF har stoppet opp med bakgrunn i at KOL, som eneste organisasjon i denne sammenheng, har krevd at alle variable tillegge etter ATF må være en del av pensjonsgrunnlaget. Om du seiler, flyr, går vakt er på øving eller utfører annet arbeid som er en del av stillingen din, skal dette selvfølgelig uavkortet danne grunnlag for din pensjon. KOL opplever at Forsvaret i stort er enige med KOL her, og tiden er overmoden for å iverksette et arbeid for å etablere en pensjonsberegning som faktisk reflekterer den enkeltes arbeid. I den andre Hovedtariffavtalen, som blant flere, BFO og NOF kommer inn under, har de valgt å ta en uenighet på dette til Statens lønnsutvalg. KOL har signalisert at arbeidet med dette ikke må settes i bero i påvente av et resultat her. Vi vil derfor ha fokus på dette parallelt med det lokale lønnsoppgjøret og vi vil oppfordre Forsvaret til det samme.

 

Ingressfoto: Anders Kvam, forhandlingsleder, Akademikerne stat