Forhandlingene av “NATO-stab” avtalen er sluttført

Forhandlingene av “NATO-stab” avtalen er sluttført

Siden februar 2018 har partene forhandlet vedrørende særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet. Partene er nå endelig enige om ny avtale.

Det er foretatt endel tekstuelle endringer i særavtalen samt de administrative bestemmelsene. De største materielle endringene i avtalen er:

 • Forhøyet adskillelsestillegg har i snitt økt ca 20 %
 • Barnetillegg er endret fra 28% til 27%
 • Satsen for barn som er bosatt i tredjeland er justert opp fra 45 000 kr til 50 000 kr
 • Når utgifter dekkes til internatskole eller hybel m/kost er satsen justert opp fra 27 000 kr til 30 000 kr.
 • Kompensasjonstillegget er økt fra 3400 kr til 3540 kr.
 • Forholdstall utenlandstillegg for fenrik (tilsvarende) og sersjant (tilsvarende) er endret fra 120 til 135
 • Dekning av barns barnehage/førskoleutgifter er økt fra 215 000 kr til 230 000 kr, og foreldrebetalingen er økt fra 2100 kr til 2300 kr pr barn
 • Dekning av skoleutgifter økt fra 300 000 kr til 330 000 kr
 • Dekning av hybel økt fra 76 000 kr til 79 000 kr
 • Boligskatt-kompensasjon lav sats er endret fra 43 300 kr til 44 400 kr, og 64 900 kr til 66 600 kr
 • Boligskatt-kompensasjon høy sats er endret fra 75 000 kr til 81 700 kr og 112 500 kr til 122 500 kr

Protokoll, særavtalen og satsene kan lastes ned her.