Forsikring

KOL har registrert at enkelte medlemmer har fått melding om poliseendringer fra Gjensidige. Dette gjelder forsikring under deltakelse i krig/internasjonale operasjoner.

KOL er i dialog med Gjensidige for å få dette avklart. Det er en forutsetning for KOL og våre medlemmer at man har forsikringsdekning under deltakelse i internasjonale operasjoner.

KOL vil komme tilbake når ny informasjon foreligger.