Forsikrings- og tariffnytt

Forsikring – krigsklausulen

KOL viser til vår tidligere informasjon hvor vi hadde registrert at enkelte medlemmer hadde fått melding om poliseendringer fra Gjensidige. Dette gjaldt forsikring under deltakelse i krig/internasjonale operasjoner.

Etter dialog med Gjensidige er vårt unntak fra ”krigsklausulen” reetablert og vårt unntak er nå tydeligere spesifisert. Gjensidige vil distribuere ny informasjon til den enkelte og produserer nå endret informasjonsmateriell. KOL er godt fornøyd med at Gjensidige endret sin tidligere avgjørelse så pass hurtig. Det er fortsatt en forutsetning for KOL og våre medlemmer at man har forsikringsdekning under tjeneste i utlandet og ved deltakelse i internasjonale operasjoner.

HTA -lokale forhandlinger ved DIF

Akademikerne v/KOL og Forsvarsstaben ble 14. november enige i forhandlingene etter Hovedtariffavtalen i staten (HTA) pkt 2.5.1 – lokale forhandlinger med blant annet generelt lønnstillegg på minimum 1,8 % med virkning fra 1. mai 2018 for alle. Resterende ble delegert til DIF og så langt KOL registrerer er alle forhandlingene ved DIF nå sluttført og den enkelte av dere vil bli informert av arbeidsgiver om en eventuell individuell lønnsøkning i tillegg til det generelle tillegget. KOL har allerede fått mange telefoner og mail med meget fornøyde medlemmer og i tillegg melder HTVene om gode lokale oppgjør. Dette registrer vi, samtidig vet vi at noen av dere kan være skuffet over egen uttelling. Til det siste kan vi bare si at med reelle forhandlinger ute ved DIF og med våre egne lønnsmidler i potten, vil eventuelle utilsiktede skjevheter være lettere å rette opp i over tid. Dersom du tillegg leverer gode resultater er vår forventning at også lokal arbeidsgiver vil bidra til en riktig lønnsutvikling.

”Skoletillegget”

I møte med FD 24. januar, og etter KOLs etterlysning av status med behandlingen av de enkelte krav, opplyser juridisk seksjon at de forventer å være ferdig i månedsskiftet februar/mars. Den enkelte vil så få direkte tilbakemelding fra FD.