Forslag til budsjett for 2020 presentert i dag

Forslag til budsjett for 2020 presentert i dag

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble i dag lagt frem. Forslaget innebærer at Forsvarsbudsjettet får en ramme på nærmere 61 milliarder kroner.

KOL er generelt fornøyd med at den ambisiøse langtidsplanen følges opp, og at budsjettet i det siste året av planen styrkes med om lag 2,4 milliarder for å gjennomføre den. Det vi har skal virke, det er økt aktivitet i Forsvaret gjennom øving og trening – også med allierte styrker i Norge, og kortere reaksjonsevne.

I tillegg er det en kraftig økning av investeringer i strategiske kapasiteter og infrastruktur. Norges høye investeringsandel, 30 pst., ligger langt over NATOs målsetting på 20 pst. Regjeringens målsetting om å bevege seg i retning av å bruke to pst. av BNP til forsvarsformål ligger fast.

KOL merker seg at Generalsekretær Stoltenberg har ønsket en gjennomgang av rapporteringen på dette målet, slik at allierte rapporterer likt og at det reflekteres hva medlemsnasjonene faktisk bruker på forsvar. Dette gir bedre grunnlag for sammenlikning. Med justeringene og forslag til budsjettøkning vil Norges prosentandel være anslagsvis 1,8 pst. i 2020.

KOL mener vi er på god vei, men det kreves fortsatt satsing på Forsvaret i mange år fremover. Derfor blir det spennende i morgen, når Forsvarssjefen presenterer sitt fagmilitære råd, og deretter arbeidet med ny langtidsplan.

For nærmere detaljer, se regjeringen sine hjemmesider.