Forsvarets opptak og seleksjon – sommer 2019

Forsvarets opptak og seleksjon – sommer 2019

KOL er også i år tilstede på Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) som foregår på Sessvollmoen. Over 1500 spente kvinner og menn har møtt opp. Det er opptak til en rekke utdanningsretninger, blant annet lagførerkurs, befalsutdanning, teknisk lederutdanning, cybertekniker, CIS/Telematikk, språk- og etterretningsutdanning og bachelor i militære studier.

Kom gjerne innom vår stand ved spisemessen.