Forsvarssjefens klare ultimater for fremtiden

Forsvarssjefen oppsummerte året på en oversiktlig og god måte i sin nyttårstale i OMS mandag 12 januar. Ikke minst var hans avsluttende konklusjoner ikke til å misforstå.

«Hvis Forsvaret skal kunne rykke ut på kort varsel, og i det omfang som nå kreves, må det enten få sprøytet inn store summer eller bygges kraftig om». Et meget tydelig budskap kommenterer leder KOL, Kim Sabel. Under den etterfølgende spørsmålsrunden kommenterer KOL viktigheten av god balanse mellom kapasiteter, investeringer, trening og anskaffelser etc til et nasjonalt forsvar, kontra de kapasitetene det forvetes at Norge stiller med overfor NATO-allainsen. Forsvarssjefen kvitterte med at Norge antagelig er blant «de beste i klassen» på dette området. Alliansen blir ikke sterkere enn medlemslandenes bidrag og avsatte kapasiteter. Derfor er det uhyre viktig at medlemslandene også evner å ha fokus allianseforsvaret og å skape en god balanse mot egne nasjonale prioriteringer.

Les mer i Aftenposten her!

Forsvarssjefens 9 grunner til å endevende Forsvaret:

  1. Et dystert år for europeisk sikkerhet
  2. Terror kan ha kurs mot Norge

  3. Tiden til å  bygge opp militær motstand forsvant

  4. Norge må oftere ha krigsfartøy og fly i nordområdene

  5. Forsvaret er dimensjonert for trening, ikke faktiske operative behov

  6. Har ikke penger når kampfly slår sprekker

  7. Strukket strikken på grensen til det uforsvarlige

  8. Mangel på 320 millioner kan tvinge frem kutt i hele våpensystemer

  9. Dårlig rustet mot langtrekkende presisjonsvåpen