Fullt medhold for KOL, sivile i NATO får redusert skatt

Fullt medhold for KOL, sivile i NATO får redusert skatt

I forbindelse med “NATO- skattesaken” har det vært tvil om også sivile som tjenestegjør ved NATO staber skulle komme inn under reglene etter skattelovens § 2-1, åttende ledd, annet punktum og begrenset skatteplikt til Norge etter skatteloven § 2-3. Dette har ved ordinær ligning ikke blitt tatt til etterretning.

KOL har hele tiden ment at dommen i Oslo tingrett avsagt 9.juli 2015 også ville omfatte sivile hva gjelder skatt og ikke bare militært personell.  Vi har derfor anmodet sivile medlemmer av KOL om å påklage vedtak hvor dette var avslått.

Skatteklagenemnden har nå gitt klagerne som arbeider ved NATO HQ medhold i at de kommer inn under de særlige skattereglene.

KOL er særdeles fornøyd med avgjørelsen (e) i Skatteklagenemda.

 

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret