Generalforsamling – vel gjennomført

Generalforsamling – vel gjennomført

KOL gjennomførte generalforsamling den 27.november 2020. For første gang i historien ble dette gjennomført digitalt, til stor suksess. Agendapunkter som årsberetninger, regnskap og medlemskontingent ble behandlet. I tillegg ble valg av ny leder og medlemmer til styret valgt.

KOL gratulerer nyvalgt leder for KOL, Oberst Eivind Sørdal med vervet.

Eivind Sørdal
Eivind Sørdal

Eivind Sørdal er 53 år, gift og 3 barn. Han har bred erfaring fra Forsvaret og erfaring fra sivilt næringsliv.

Eivind har utdannelse fra Luftforsvaret(krigsskole), Forsvarets stabsskole, sivil master fra BI i Information Technology Management og Sjefskurset gjennom FHS.

Av arbeidserfaring har han hatt stillinger innenfor kontroll og varsling, flere stillinger hos luftkontrollinspektoratet samt Forsvarets Overkommando, HR sjef/Operasjonssjef hos advokatfirmaet Schjødt, Administration Manager hos Hydro og Assisterende administrasjonsdirektør hos Finanstilsynet. I mer nærliggende tid har han hatt prosjektoffiserstilling hos Forsvarsstaben/Økonomiavdelingen og prosessleder i samme avdeling. Eivind er nå i en stilling som seksjonssjef for budsjett- og kostnadsanalyseseksjonen i Forsvarsstaben/Økonomiavdelingen.

Eivind har vært aktiv som tillitsmann siden begynnelsen av 90-tallet. Siden 2014 har han vært styremedlem i KOL, og nå som Leder for KOL.

KOL ser frem til et godt samarbeid med både ny leder samt nye og gjenvalgte styremedlemmer.

KOL vil samtidig benytte anledningen til å takke ordstyrer og møteleder, Trond Vegard Sagen Eriksen samt Generalsekretær Anders Barman Stenberg for vel gjennomført generalforsamling.