Hva innebærer det å være offiser?

Hva innebærer det å være offiser?

Informasjonsbulletin - mai 2016

En trist erkjennelse:
Etter KOLs syn er det dessverre liten forståelse og kunnskap utenfor Forsvaret om hva det innebærer å være offiser. For mange oppleves offisersprofesjonsbegrepet diffust, og er det å være offiser er i stor grad ensbetydende med «å være militær».

«En offiser er en person som har jobbet i militæret i mange år» – hører vi ofte…

KOL synes det er trist at vår profesjon er så utydelig, og jobber derfor aktivt for å sette offisersprofesjonen på kartet. I den forbindelse har vi hatt møter med, og presentert konkrete forslag for, både FST, FD, Forsvarsministeren og Sjef Forsvarets Høgskole.

KOLs visjon for offisersprofesjonen:
Det må være like naturlig å vite hva det er å være offiser, som det i dag er å vite hva det vil si å være tannlege, snekker, lege og brannmann osv

KOLs forslag til tiltak:
KOL mener det må tydeliggjøres på befals-, krigs-, stabs- og høyskole hva som faktisk er offisersfag. Herunder er trolig det første og viktigste steget å tydeliggjøre faginnholdet på krigsskolene.

Offisersutdanningen skal bl.a sette offiserene i stand til å utøve ledelse og styring innenfor en rekke fagområder og bransjer i Forsvaret. Eksempelvis innenfor økonomi, logistikk, etterretning, navigasjon, maskin, artilleri, luftvern osv. For å nå dette målet må utdanning innenfor slike bransjefag rammes inn av en rekke offisersfag. Eksempelvis: operasjoner, taktisk og strategisk planlegging, etikk, internasjonal politikk, NATO, sikkerhetspolitikk, filosofi, lederskap osv. Det er på dette området KOL mener at dagens offisersutdanning har størst forbedringspotensiale.

Ny norsk krigsskolemodell

 

Ingressfoto: Fredrik Ringnes/Forsvaret