Hvilke muligheter gir «digitalisering» for Forsvaret

Hvilke muligheter gir «digitalisering» for Forsvaret

«I tillegg til at KOL naturligvis ikke slipper tak i offisersprofesjonen, utvikling og implementering av den nye utdanningsordningen og resultatet av landmaktutredningen, så ser KOL for seg at digitalisering vil bli en avgjørende premisslegger for utviklingen av Forsvaret på flere områder. Både på kort og lang sikt», Kim Sabel, Leder KOL.

Digitalisering – et «buzzword» som ikke må ignoreres

Innenfor både offentlig og privat sektor, har FoU relatert til digitalisering høy prioritet. Spesielt innenfor HR relatert virksomhet. Dette er en utvikling som Forsvaret MÅ engasjere seg i. KOL er glade for å få bekreftet fra Forsvarets ledelse at dette allerede står på agendaen i vår egen etat, og er godt i gang i bl.a Cyfor og FST.

Digitalisering – mye mer enn HR

Selv om eksempelvis «HR Norge» som aktør er langt fremme med profilering av digitalisering innenfor HR og annen forvaltning, så vil KOL påpeke at gevinstene ved digitalisering har en rekkevidde som strekker seg langt videre.

Det er viktig å kartlegge mulighetsrommet for Forsvaret. Grensesnittet mot den generelle teknologiske utviklingen svært stort, og eksempelvis kan utviklet utnyttelse av autonome enheter (Droner/UAVer/ROVer etc) gi store gevinster.

Hva er kjernen i begrepet digitalisering?

Digitalisering er ikke et mål i seg selv. Digital tjenesteproduksjon og digital samhandel skal skape verdier og gjøre oss konkurransedyktige der vi har leveranser.

En grunnleggende forutsetning for gevinstrealisering er at vi følger opp utviklingen av nye verktøy med å tilpasse både organisasjon og jobbprosesser. Prosess, teknologi & organisasjon (P-T-O) henger tett sammen. Vi kan ikke fortsette å gjøre ting på den «gamle måten» dersom vi skal få effekter av nye systemer.

Aktiv kartlegging av hvilke muligheter andre aktører allerede har identifisert!

KOL mener det er viktig at Forsvaret jobber aktivt ut mot andre institusjoner for å kartlegge mulighetsrommet på alle relevante områder for Forsvaret.