Kadettur Genève 8 – 11. april 2019

Kadettur Genève 8 – 11. april 2019

I perioden 8-11 april 2019 arrangerte KOL studietur for kadetter til Geneve. Det var 29 deltagere på turen.
Det ble blant annet gjennomført en konferanse på hotellet om særavtale om kompensasjon og merutgiftsdekning, Hovedtariffavtalen i staten og Hovedavtalen i staten. Videre ble det en god dialog om KOLs verdier, med utgangspunkt i MOST. Dette gav et godt grunnlag for diskusjon om rekrutteringsstrategi.
I programmet ble det lagt inn besøk til Geneva Centre for Security Policy (GCSP). Her fikk vi gode orienteringer underlagt Chatham House Rules. Videre besøkte vi Internasjonale røde kors (ICRC) hvor vi ble gitt forelesninger om det viktige arbeidet Røde Kors blant annet utfører i Ukraina og Midt-Østen.
Dette var en givende og lærerik studietur.