Forsidekarusell

Skoletillegget – oppdatering

Skoletillegget – oppdatering

FST har som kjent sagt opp «Avtale om særskilt tillegg for arbeidstiden/undervisningstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler» til bortfallLes mer

”Skoletillegget” er oppsagt – hva nå?

FST har sagt opp «Avtale om særskilt tillegg for undervisningstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler», herunder skoletillegget, til bortfall med virkning fra 1. mai 2016. Dette har også FST, etter oppsigelsen, orientert arbeidstakerorganisasjonene om i eget møte.Les mer