Nyheter

Kort kommentar til FMR

Kort kommentar til FMR

KOL var tilstede under Forsvarssjefens fremleggelse av FMR. Vi er godt fornøyde med det produktet som FSJ har levert, ogLes mer