Nyheter

Ledig verv som Forsvarets hovedverneombud

Arbeidstakerorganisasjonene skal velge nytt Forsvarets hovedverneombud (FHVO), etter at nåværende FHVO går tilbake til stilling i Forsvaret. FHVO velges av de ansattes organisasjoner beskrevet i AML iht rutiner.Les mer

Spørreundersøkelse om lønn og insentiver

Spørreundersøkelse om lønn og insentiver

Forsvarets forskningsinstitutt gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse om lønn og insentiver i forsvarssektoren. Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarsdepartementet, etatene i sektoren, og de største arbeidstakerorganisasjonene.Les mer