Nyheter fra KOL

Enighet i lokale forhandlinger i Forsvaret

Enighet i lokale forhandlinger i Forsvaret

I det sentrale oppgjøret mellom Akademikerne og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), ble det i vår enighet om at det skal gis en lønnsvekst på totalt 3,8% i staten. Når det justeres for kostnadene ved glidning og overheng, er potten 2,46% av årslønnsmassen ved de lokale forhandlingsstedene. Partene i Forsvaret ble 30. august enige om første del av forhandlingene.Les mer