Nyheter

KOL og Akademikerne besøker det svenske Arbetsgivarverket

Regjeringen har igangsatt en utredning om organiseringen av arbeidsgiverfunksjonen i staten. Akademikerne og KOL er enige i at god ledelse og dyktige medarbeidere i statsforvaltningen er av avgjørende betydning for å sikre borgerne tjenester av høy kvalitet.Les mer