Nyheter

Omstillingsavtale for HR-området er klar

Partene i Forsvaret er enige om en omstillingsavtale knyttet til den pågående omstillingen innen HR-området. Avtalen avklarer og regulerer hvordan innplasseringsløpet i denne omstillingen skal foregå.Les mer

”Skoletillegget” er oppsagt – hva nå?

FST har sagt opp «Avtale om særskilt tillegg for undervisningstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler», herunder skoletillegget, til bortfall med virkning fra 1. mai 2016. Dette har også FST, etter oppsigelsen, orientert arbeidstakerorganisasjonene om i eget møte.Les mer

KOL fyller år!

KOL fyller år!

KOL vil gratulere alle medlemmene, og seg selv, med dagen!! KOL fyller 107 år i dag. Les mer