Nyheter

Hva gjør vi med lønnssystemene for å sikre suksess med et OR-OF system

Partene i Forsvaret jobber i disse dager med å omforenes om et forslag til endringer i Hovedtariffavtalen (HTA) som skal gi Forsvarssektoren et tariffsystem med tilpassede lønnsrammer, lønnsplaner, godskrivningsregler etc, for å sikre at innføringen og effekten av et OR og OF system skal fungere etter hensikten. Partene har kommet langt i arbeidet, og målet er å skape helhet og balanse i lønnsystemet mellom disse personellgruppene. Nå gjenstår det bare å få gjennomslag under lønnsforhandlingene...Les mer