Nyheter

Korona pandemien

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) registrerer at enkelte tjenestemannsorganisasjoner i Forsvaret krever kompensasjon for at personell blir nektet permisjoner og bortfallLes mer

Redusert tilstedeværelse

KOL sekretariat har redusert tilstedeværelse fra torsdag 12.mars og inntil videre. Dette med bakgrunn i de siste dagers eskalering avLes mer

Ny særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner 2020-2021

Ny særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner 2020-2021

Partene kom til enighet rett før jul om ny ”Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner” med virkning fra 1. januar 2020. KOL er spesielt fornøyd med at etter vårt krav er muligheten for å nytte hjemreiser til å møte familien i ett tredjeland, nå utvidet til også å gjelde enkeltstående stabspersonell i tillegg til observatøreneLes mer