Nyheter

KOL og Akademikerne besøker det svenske Arbetsgivarverket

Regjeringen har igangsatt en utredning om organiseringen av arbeidsgiverfunksjonen i staten. Akademikerne og KOL er enige i at god ledelse og dyktige medarbeidere i statsforvaltningen er av avgjørende betydning for å sikre borgerne tjenester av høy kvalitet.Les mer

Hva gjør vi med lønnssystemene for å sikre suksess med et OR-OF system

Partene i Forsvaret jobber i disse dager med å omforenes om et forslag til endringer i Hovedtariffavtalen (HTA) som skal gi Forsvarssektoren et tariffsystem med tilpassede lønnsrammer, lønnsplaner, godskrivningsregler etc, for å sikre at innføringen og effekten av et OR og OF system skal fungere etter hensikten. Partene har kommet langt i arbeidet, og målet er å skape helhet og balanse i lønnsystemet mellom disse personellgruppene. Nå gjenstår det bare å få gjennomslag under lønnsforhandlingene...Les mer