Nyheter fra KOL

Lønnsoppgjøret 2020: Forsvarsstaben er enig med KOL

Lønnsoppgjøret 2020: Forsvarsstaben er enig med KOL

Etter forhandlingene om Hovedtariffavtalen i staten (HTA) pkt 2.5.1 – lokale forhandlinger, oppnådde Akademikerne i Forsvaret herunder KOL, enighet 20. november 2020. Alle gis et generelt tillegg på 0,552 %, med unntak av gruppe 1 som ikke er sluttført.Les mer

Ny dato for generalforsamling

KOLs hovedstyre besluttet flytting/utsettelse av generalforsamlingen som følge av Generalsekretær Tor Erik Drangsholts sykdom og bortgang, og ny dato erLes mer

Nytt statsbudsjett: Fortsatt styrking av Forsvaret

Nytt statsbudsjett: Fortsatt styrking av Forsvaret

Forsvarsbudsjettet for 2021 ble lagt frem i dag, onsdag den 7. oktober 2020. Budsjettforslaget innebærer at forsvarssektoren får om lag 64,5 mrd i 2021. I tillegg er det er foreslått avsatt 3,2 milliarder kroner til oppfølging av langtidsplanen.Les mer

Fredagsinfo

Fredagsinfo

Lønnsoppgjøret i staten Høstens lønnsoppgjør er i gang. Forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik leder prosessen på vegne av KOLs medlemmer sentralt iLes mer