Nyheter

Krever forenkling av lønnssystemet

Krever forenkling av lønnssystemet

Akademikerne går inn i årets oppgjør med krav om en solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og staten blir mindre og at forenklingen av lønnssystemet blir ferdigstiltLes mer

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon er i gang

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon er i gang

Den første desember 2017 ble det inngått en prosessavtale mellom Arbeids- og sosialdepartementet og hovedsammenslutningene med sikte på å få en omforent pensjonsløsning for offentlig ansatte. En avtale om pensjon skal omfatte innholdet i en ny alderspensjonsordning, ny AFP-ordning og overgangsregler. Det er en målsetning at arbeidet skal være sluttført senest 1. mars 2018. KOL deltar i dette arbeidet sammen med de øvrige organisasjonene i Akademikerne.Les mer