Nyheter

Redusert tilstedeværelse

KOL sekretariat har redusert tilstedeværelse fra torsdag 12.mars og inntil videre. Dette med bakgrunn i de siste dagers eskalering avLes mer

Ny særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner 2020-2021

Ny særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner 2020-2021

Partene kom til enighet rett før jul om ny ”Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner” med virkning fra 1. januar 2020. KOL er spesielt fornøyd med at etter vårt krav er muligheten for å nytte hjemreiser til å møte familien i ett tredjeland, nå utvidet til også å gjelde enkeltstående stabspersonell i tillegg til observatøreneLes mer

Kort kommentar til FMR

Kort kommentar til FMR

KOL var tilstede under Forsvarssjefens fremleggelse av FMR. Vi er godt fornøyde med det produktet som FSJ har levert, ogLes mer