Nyheter

Evaluering av lokale lønnsforhandlinger i staten

På oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Deloitte utarbeidet en rapport om erfaringene med hovedtariffavtalene i staten 1.5.2016-30.4.2018 med et særskilt søkelys på de lokale lønnsforhandlingene.Les mer

Seminar Hovedtariffavtalen

Seminar Hovedtariffavtalen

KOL arrangerte seminar Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2018 til 30. april 2020 ved Oslo Militære Samfund den 15.august 2018Les mer

Felles opptak og seleksjon

Felles opptak og seleksjon

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening har vært tilstede under årets “Felles opptak og seleksjon” (FOS) av kadetter og elever på Sessvollmoen. TilsammenLes mer

Hovedtariffoppgjøret i staten pr 1. mai 2018

Hovedtariffoppgjøret i staten pr 1. mai 2018

KOL har deltatt i det sentrale hovedtariffoppgjøret i staten og nå starter forberedelse til de lokale forhandlingene i Forsvaret. KOL vil med dette gi en kortfattet informasjon før nærmere retningslinjer vil bli gitt.Les mer