Tariff

Innretning av incentiver for økt operativ evne?

Innretning av incentiver for økt operativ evne?

Forsvarssjefen må spare penger og forsøker å øke operativ evne og ståtid med endring av i særavtalene – de andre befalsorganisasjonene trekker seg fra en arbeidsgruppe i forbindelse med dette arbeidet. Hvorfor sitter KOL fortsatt ved bordet?Les mer

Lønnsoppgjøret i Staten – kommentarer

Med bakgrunn i andre organisasjoners ytringer om lønnsoppgjøret i staten 2016 hva gjelder den avtalen Akademikerne og staten har inngått og henvendelser fra enkeltpersoner finner KOL grunn til å gi noen kommentarer til dette.Les mer

Godt oppgjør for KOL!

Godt oppgjør for KOL!

KOL er svært fornøyd med årets oppgjør i staten, som representerer en seier for vår lønnspolitikk. Etter at Akademikerne aksepterteLes mer

Skoletillegget – oppdatering

Skoletillegget – oppdatering

FST har som kjent sagt opp «Avtale om særskilt tillegg for arbeidstiden/undervisningstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler» til bortfallLes mer

Ny “NATO-avtale”

Etter seks forhandlingsmøter kom partene til enighet om ny "Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet." 19.april 2016. Avtalen gjøres gjeldende for perioden 1.januar 2016 til 31. desember 2017.Les mer