KOL har inngått tidenes bankavtale med Danske Bank

Dette er en svært gunstig bankavtale (Lånerente omkring 2,8 % og helt ned mot 2,7% for medlemmer under 35 år).

KOL og de øvrige akademikerforeningene har inngått tidenes bankavtale med Danske Bank. Avtalen ble inngått de siste månedene av 2014. Dette betyr at KOLs medlemmer står fritt til å inngå private avtaler, med svært gunstige lånevilkår, med Danske Bank. (Dette på lik linje med ordningen vi tidligere hadde med Dnb). Det er valgfritt å benytte seg av avtalen. Se danskebank.no/kol for mer informasjon.

Econa (tidl Siviløkonomene) melder om at de blir nedringt av økonomer fra hele landet, som ønsker å melde seg inn hos dem, for gjennom dette å få tilgang til disse særdeles gode avtalevilkårene. Vi vil legge ut mer informasjon om de konkrete vilkårene om kun kort tid.

Les mer om bankenes konkurranse om de store kundegruppene her

KOL vil igjen presisere at dette ikke får noen som helst konsekvenser for KOLs forsikringsavtaler med Gjenisidige som vi også anser for å være noe av det aller beste markedet kan tilby!