KOL jobber målrettet med sentrale temaer for våre medlemmer – møte med Forsvarsministeren

KOL jobber målrettet med sentrale temaer for våre medlemmer – møte med Forsvarsministeren

For kort tid tilbake var KOLs leder og generalsekretær i møte med Forsvarsministeren. På agendaen sto to hovedpunkter. FDs arbeid og utredning omkring særaldersgrensene og KOLs arbeid med Forsvarets utdanningsordning for offiserer.

Forsvarsministeren
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Fotograf: Kim A. Sabel

Hva angår særaldersgrensene så anførte KOL at enhver utredning har en verdi som beslutningsgrunnlag, men at man må være påpasselig med hvordan de anvendes.

KOL er ikke i tvil om at Forsvaret har behov for egne særaldersgrenser og har utredet dette.

Hva angår utdanningsordningen for offiserer, og innholdet i denne, så er dette et kjerneområde for KOLs arbeid med tydeliggjøring og anerkjennelse av offisersprofesjonen.

KOL er tydelig på at det må konkretiseres en operativ og militærakademisk utdannelse for offiserer, som samsvarer med Forsvarets nye struktur og fordeling av ansvar og myndighet. KOL fremhever nok en gang at vi nå etter en lang periode med viktig fokus på innføring av OR ordningen, så er det uhyre viktig å sørge for at OF ordningen justeres tilsvarende. 

 Det skal ikke være tvil om at KOL jobber aktivt for anerkjennelse og utvikling av offisersyrket. Å være offiser er en egen profesjon, og er ikke det samme som “å være militær”, som flere synes å mene… KOL mener det må legges ressurser i å synliggjøre dette også utenfor Forsvaret. Dette kan vise seg å bli viktig for rekruttering av personell som er egnet til å ta utdanning ved en av Forsvarets Krigsskoler

KOL arbeider med en oversikt over de områdene vi mener vil bli påvirket, og har presentert en rekke konkrete endringsforslag til både FD, FST og FHS i denne sammenhengen. Eksempelvis har vi over svært mange år vært tydelige på at Krigsskolene bør uteksaminere sine kadetter til masternivå. KOL planlegger flere møter og arrangementer omkring denne tematikken. KOL påpeker naturlig vis også at Forsvarets utdanningsordning, i tillegg til å omfatte OR og OF, også omfatter en rekke sivilt tilsatte mv. Dette må henge sammen og utredes som en helhet.

 Vi opplever at vi har god progresjon i vårt arbeid med utdanningsordningen og offisersprofesjonen og ser frem til å følge utviklingen videre“.

mvh

Kim Sabel / Leder KOL

 

Ingressbildet tatt i en annen anledning. Foto: Daniel Rosenquist / NTB Scanpix