Korona pandemien

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) registrerer at enkelte tjenestemannsorganisasjoner i Forsvaret krever kompensasjon for at personell blir nektet permisjoner og bortfall av aktivitet som følge av restriksjoner som blir pålagt i forbindelse med Korona krisen. Dette er en linje KOL ikke kan støtte fordi denne verdensomspennende krisen har medført at mange hundre tusen mennesker i Norge er permittert fra jobbene sine, og noen av dem har kanskje ingen jobb å gå tilbake til når vi en gang er ferdig med bekjempelsen av Korona pandemien.

Som ansatt i Forsvaret har vi full lønn og sjansen for å bli permittert er nesten lik null for de fleste av oss. I likhet med resten av befolkningen bør vi som offiserer og sivilt ansatte vise solidaritet med de fantastiske menneskene, særlig helsearbeidere som står på dag og natt for å få bukt med denne grusomme pandemien. Det samme gjelder resten av befolkningen som står på i et felles arbeid for å begrense og til sist få bukt med spredningen av Covid 19 viruset.

Med dette som bakgrunn mener KOL at tiden ikke er inne for å kreve kompensasjoner, hverken for bortfall av aktivitet, eller det forhold at noen ikke blir gitt permisjoner som følge av pålagte restriksjoner fra staten og kommuner. Det viktigste for hele Norge er nå å få stoppet spredningen av viruset, ta vare på hverandre i en vanskelig tid. På sikt kan det kanskje være fornuftig (samlet sett) å se på om de ulike ordningene har virket etter sin hensikt og om det er naturlig at det blir gitt en eller annen form fritid for enkelte personellgrupper eller personer.