Koronanytt

Koronanytt

Kompetansereformen er et skritt i riktig retning (22. april)

Regjeringen ruster akademia for bedre etter- og videreutdanningstilbud. Kari Sollien etterlyser nå klarhet i permittertes muligheter for å benytte seg av kursene.

Regjeringen åpner opp for at permitterte kan ta studiepoeng uten å miste dagpengene (22. april)

Gjelder i første omgang frem til 1. september. – Akademikerne forventer at ordningen utvides – hvis ikke blir dette bare symbolpolitikk, mener Kari Sollien.

Vil unødige permitteringer til livs (20.april)

– Permitteringsordningene som er innført under korona-krisen, bidrar ikke til å holde folk i jobb. Arbeidsledigheten vitner om dette, sier Kari Sollien. Hun mener vi i må tenke alternativer. Sollien mener regjeringen må vurdere en midlertidig ordning der det gis en form for lønnskompensasjon til bedrifter som står i fare for å permittere, som et alternativ til permitteringer.

Arbeidsledigheten for akademikeryrker har økt (20.april)

6,9 prosent av akademikere i Norge er nå arbeidsledig eller permittert, mot 10,7 prosent av den totale arbeidsstokken. – Det viser at vi er inne i en spesiell tid, da akademikere vanligvis har svært lav arbeidsledighet. sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Rekordvekst for Akademikerne (17. april)

Akademikerne har passert 220 000 medlemmer. Veksten fra 2019 er på 12 000 medlemmer, 5,6 prosent. Aldri har organisasjonen representert fler og aldri før har vi vokst mer. Antall medlemmer har økt med 83 000 siden 2008, mer enn 60 prosent.

 

Akademikerbloggen

Lederne i foreningene blogger om viktige saker for medlemmene ifm koronakrisen.

Kim Sabel: Norges forsvar i koronaes tid

«Hovedfokus i Forsvaret er å finne nye måter å jobbe på som ivaretar smittevern, samtidig som landets sikkerhet ivaretas», skriver leder i KOL – Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Kim Sabel.

 

Jan Inge Eidem: Nødvendige beslutninger under usikkerhet

«Samfunnsøkonomer har en viktig rolle for å belyse hvilken virkning koronatiltakene har for ulike sider ved samfunnet og økonomien», skriver leder i Samfunnsøkonomene, Jan Inge Eidem.

 

Ingressfoto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret