Krever forenkling av lønnssystemet

Krever forenkling av lønnssystemet

Akademikerne går inn i årets oppgjør med krav om en solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og staten blir mindre og at forenklingen av lønnssystemet blir ferdigstilt

 

 

Se pressemelding og akademikernes første krav her.