Langtidsutdannede i forsvarssektoren i en og samme organisasjon

Langtidsutdannede i forsvarssektoren i en og samme organisasjon

KOL-akademikerne i Forsvaret.

Foto: Henrik Røyne / Forsvaret

Ved inn innføring av ny militær ordning med offiserer (OF) på den ene side, og ”Other Ranks” (OR) på den annen side vil det utvilsomt være en utfordring for én tjenestemannsorganisasjon å organisere og ikke minst ivareta disse gruppenes ulike interesser.

Særlig må vi anta at dette vil gjøre seg gjeldende ved prioriteringer ved fremtidige lønnsoppgjør og ved forhandlinger om Forsvarets særavtaler.

Naturlig nok vil det ofte være motstridende interesser mellom offiserene (OF) på den ene side og befalet (OR) på den andre side. Det er viktig at offiserene får uttelling både lønnsmessig og karrieremessig for den utdanningen de har tatt.

Det legges opp til en fremtidig struktur med ca 70 % befal og 30% offiserer.

KOL tar opp som medlemmer offiserer med minimum krigsskole, befal og sivile med minimum bachelor og kadetter.

KOLs mål er at langtidsutdannede som nevnt over bør være medlem i KOL og ikke i organisasjoner som har høyt fokus på befal (OR). Dette gir oss tyngde og muligheter for å arbeide målrettet for høgskoleutdannedes interesser i hele forsvarssektoren.